Nastavenie aktualizácie

Nastavenie aktualizácie pozostáva zo špecifikácie zdroja aktualizácie, teda z nastavenia aktualizačných serverov a autorizácie voči týmto serverom. Štandardne je Aktualizačný server prednastavený na voľbu Automatický výber servera. Toto nastavenie zabezpečí aktualizáciu z niektorého z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, so zreteľom na momentálne zaťaženie jednotlivých aktualizačných serverov. Konfigurácia aktualizácie je prístupná cez strom Pokročilých nastavení ESET NOD32 Antivírus a vetvu Aktualizácia.

Do zoznamu existujúcich aktualizačných serverov je možné sa dostať cez roletkové menu v položke Aktualizačný server. Pridať nový server je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť… v sekcii Nastavenia aktualizácie pre zvolený profil a následne cez tlačidlo Pridať.

Pre autorizáciu voči aktualizačným serverom je potrebné použiť Prihlasovacie menoPrihlasovacie heslo, ktoré boli užívateľovi vygenerované a zaslané spoločnosťou ESET, pol. s r.o. po zakúpení licencie produktu.

 

Nastavenie aktualizácie