Aktualizačné profily

Pre rôzne nastavenia aktualizácie je možné vytvárať užívateľom definované profily, ktoré sa budú pre danú aktualizačnú úlohu používať. Vytvorenie rôznych profilov pre aktualizáciu má význam predovšetkým pre mobilných užívateľov (notebook, resp. stanica, u ktorej sa mení spôsob pripojenia na internet). Takýto užívateľ môže zmenou aktualizačnej úlohy dosiahnuť, že v prípade ak nie je možné vykonať aktualizáciu s nastaveniami v profile My Profile sa aplikujú nastavenia zadefinované v alternatívnom profile.
V políčku Aktívny profil je vždy zobrazený momentálne vybraný profil. Štandardne je táto položka nastavená na voľbu My profile. Vytvorenie nového profilu je možné uskutočniť prostredníctvom tlačidla Profily… a ďalej cez tlačidlo Pridať… , následne zadaním vlastného Mena profilu. Pri vytváraní nového profilu je možné Kopírovať nastavenia z existujúceho profilu.

V rámci nastavenia profilu je možné každému profilu určiť aktualizačný server, prostredníctvom ktorého sa aktualizácia uskutoční, pričom je možné vybrať z existujúceho zoznamu serverov alebo pridať nový server. Do zoznamu existujúcich aktualizačných serverov je možné sa dostať cez roletkové menu v položke Aktualizačný server. Pridať nový server je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť… v sekcii Nastavenia aktualizácie pre zvolený profil a následne cez tlačidlo Pridať.

 

Aktualizačné profily