Pokročilé nastavenia aktualizácie

Pokročilé nastavenia aktualizácie sú prístupné cez tlačidlo Nastaviť… . Pod pokročilými nastaveniami aktualizácie sa rozumie nastavenie Módu aktualizácie, HTTP ProxyLANMirror.

 

Pokročilé nastavenia aktualizácie