Mód aktualizácie

V záložke Mód aktualizácie sa nachádzajú nastavenia súvisiace s aktualizáciou programových komponentov.

V sekcii Aktualizácia programových komponentov je možné vybrať z troch volieb a to:

  • Neaktualizovať programové komponenty
  • Aktualizovať programové komponenty vždy
  • Pred aktualizáciou programových komponentov sa opýtať používateľa

Potvrdením voľby Neaktualizovať programové komponenty užívateľ dosiahne, že pri vydaní aktualizácie programových komponentov spoločnosťou ESET, spol. s r.o. nebude táto aktualizácia stiahnutá a neprebehne aktualizácia komponentov programu na danej stanici. Naopak, v prípade potvrdenia voľby  Aktualizovať programové komponenty vždy, sa stiahne aktualizácia programových komponentov vždy, keď bude pre danú verziu systému dostupná na aktualizačných serveroch ESETu, spol. s r.o. a komponenty programy budú aktualizované na stiahnutú verziu. Potvrdením tretej voľby, Pred aktualizáciou programových komponentov sa opýtať používateľa, si užívateľ zabezpečí možnosť rozhodnúť o aktualizácii programových komponentov až v momente, keď je táto aktualizácia k dispozícii. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou o dostupnej aktualizácii programových komponentov s možnosťou potvrdiť túto aktualizáciu, alebo ju odmietnuť. Podľa toho či sa užívateľ rozhodne aktualizáciu programových komponentov v dialógovom okne potvrdiť, alebo odmietnuť,  sa táto aktualizácia stiahne a následne sa uskutoční aktualizácia komponentov.
Predvolená pri štandardnej inštalácii je voľba Pred aktualizáciou programových komponentov sa opýtať používateľa.

Po aktualizácií programových komponentov je nevyhnutné v záujme plnej funkcionality modulov uskutočniť reštart počítača. V sekcii Reštart počítača po aktualizácii programových komponentov je možné potvrdiť jednu z troch nasledujúcich volieb:

  • Nikdy nereštartovať počítač
  • V prípade potreby ponúknuť reštart počítača
  • V prípade potreby reštartovať počítač bez upozornenia

Predvolená pri štandardnej inštalácii je voľba V prípade potreby ponúknuť reštart počítača. Vhodnosť použitia jednotlivých volieb pre aktualizáciu programových komponentov v rámci záložky Mód aktualizácie je závislá od stanice, na ktorej budú uvedené nastavenia aplikované. Tu je potrebné si uvedomiť predovšetkým odlišnosť nastavenia pri aplikácii na serverových riešeniach, kde reštart servera v nevhodnú dobu nie je žiadúci.

 

Mód aktualizácie