Proxy server

Nastavenie proxy servera pre určitý aktualizačný profil. Nastavenie sa nachádza v Pokročilých nastaveniach aktualizácie, t.j. v položke Aktualizácia nachádzajúcej sa v strome pokročilých nastavení, ďalej cez tlačidlo Nastaviť… pri voľbe Pokročilé nastavenia aktualizácie a na záložku HTTP Proxy. Pri nastavení proxy servera na tejto úrovni je možné vybrať z troch volieb, ktoré sú zobrazené na záložke HTTP Proxy:

  • Použiť globálne nastavenia proxy servera
  • Nepoužívať proxy server
  • Spojenie pomocou proxy servera (spojené s definovaním podrobností takéhoto pripojenia)

Aplikáciou voľby Použiť globálne nastavenia proxy servera sa použijú všetky nastavenia proxy servera, ktoré už boli zadefinované v rámci nastavenia v položke Rôzne, vo vetve Proxy server pri zobrazení celého stromu pokročilých nastavení ESET NOD32 Antivírus.
Aplikáciou voľby Nepoužívať proxy server užívateľ explicitne definuje, že pri aktualizácii ESET NOD32 Antivírus nemá byť použitý proxy server.
Aplikáciou voľby Spojenie pomocou proxy servera užívateľ definuje, že pri aktualizácii ESET NOD32 Antivírus bude použité spojenie prostredníctvom proxy servera, zároveň je však potrebné definovať podrobnosti takého spojenia, teda adresu proxy servera, komunikačný port, resp. tiež meno a heslo v prípade potreby autorizácie voči serveru.
Táto voľba sa používa v prípade, že proxy server používaný pri aktualizácii ESET NOD32 Antivírus je iný než globálne nastavený proxy server, alebo ak proxy server nebol globálne nastavený, ale pri aktualizácii ESET NOD32 Antivírus sa bude používať spojenie prostredníctvom proxy servera.
Predvolená pri štandardnej inštalácii je voľba Použiť globálne nastavenia proxy servera.

 

Proxy server