Vytvorenie aktualizačnej úlohy

Aktualizáciu je možné spustiť manuálne, potvrdením voľby Aktualizovať vírusovú databázu teraz v informačnom okne zobrazenom po kliknutí na položku Aktualizácia.

Aktualizáciu je tiež možné spustiť ako plánovanú úlohu, ktorej nastavenia sú bližšie špecifikované v položke Nástroje v podpoložke  Plánovač. Štandardne sú pri inštalácii pridané tieto aktualizačné úlohy:   

  • Pravidelná automatická aktualizácia
  • Automatická aktualizácia po modemovom spojení
  • Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa

Každú z uvedených aktualizačných úloh je možné užívateľom upraviť podľa jeho potrieb. Okrem štandardných aktualizačných úloh môže užívateľ vytvoriť nové aktualizačné úlohy s vlastnými nastaveniami. Podrobnejšie sa vytváraním a nastaveniami aktualizačných úloh zaoberáme v časti Plánovač

 

Vytvorenie aktualizačnej úlohy