Antivírus a antispyware

Zabezpečuje komplexnú ochranu pred nebezpečnými programami ohrozujúcimi systém. Zahŕňa kontrolu súborov, emailov a internetovej komunikácie. V prípade zistenia škodlivého kódu dokáže tento eliminovať jeho zablokovaním, následným vyliečením, zmazaním alebo presunutím do karantény.

Antivírus a antispyware