Kontrola počítača

Ak máte podozrenie, že sa v počítači môže nachádzať infiltrácia (počítač má neštandardné správanie), spustite Kontrolu počítača. Táto slúži na overenie prítomnosti infiltrácie. Z bezpečnostného hľadiska je žiadúce, aby Kontrola počítača bola spúšťaná nielen pri podozrení na infikované súbory, ale v rámci prevencie aj priebežne. Zabezpečí sa tak detegcia prípadných infiltrácií, ktoré v čase zápisu na disk neboli zachytené rezidentnou ochranou súborov. Takáto situácia môže prevažne nastať v prípadoch, ak bola rezidentná ochrana v danom čase vypnutá, alebo vírusová databáza bola zastaraná. Odporúča sa, aby kontrola prebehla raz za 1-2 mesiace. Kontrolu je možné nastaviť aj ako plánovanú úlohu v Plánovači.

Nod32 ea scanner main Kontrola počítača

 

Kontrola počítača