Ciele

Ciele kontroly slúžia na výber súborov, adresárov a zariadení (diskov), ktoré majú prejsť kontrolou skenera.

Rýchlou voľbou cieľov z výberového menu môžete vybrať súhrnné ciele kontroly:

Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile
Výmenné disky – vykoná výber výmenných diskov
Lokálne disky – vykoná výber lokálnych diskov
Sieťové disky – vykoná výber namapovaných sieťových diskov
Bez výberu – zruší každý nastavený výber

Označením zaškrtávacieho políčka v adresárovej stromovej štruktúre je možné zvoliť ciele ktoré majú byť skontrolované.

Riadok pod adresárovou stromovou štruktúrou slúži na rýchly presun k zvolenému cieľu v adresárovej stromovej struktúre, alebo k priamemu zadaniu požadovaného cieľa. Priame zadanie požadovaného cieľa je možné len v prípade, že nie je v adresárovej stromovej štruktúre vykonaný žiadny výber (prednastavený výber je zvolený „Bez výberu“).

 

Ciele