Profily

Obľúbené nastavenia kontroly počítača sa dajú uložiť do profilov. Výhodou uloženia nastavení do vlastného profilu skenovania je ich opakované využitie v budúcnosti. Ponúka sa vytvoriť si viacero profilov s rôznymi cieľmi a metódami kontroly, prípadne ďalšími nastaveniami.

Nový profil kontroly počítača, ktorý napríklad budete neskôr pravidelne spúšťať v rámci prevencie počítača, vytvoríte v Rozšírených nastaveniach vo vetve Kontrola počítača . V pravej časti okna sa nachádza tlačidlo „Profily…“, po jeho stlačení sa zobrazí zoznam existujúcich profilov kontroly počítača s možnosťou pridať nový. V časti Nastavenie skenovacieho jadra ThreatSense sa nachádza popis jednotlivých nastavení kontroly, ktorý Vám pomôže vytvoriť vlastný profil kontroly počítača podľa Vašich preferencií.

Príklad:
Povedzme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly počítača a čiastočne vám vyhovujú nastavenia preddefinovaného profilu „Smart scan“. Nechcete však skenovať runtime archívy, zneužiteľné aplikácie a chcete použiť prísne liečenie. V tomto prípade pri tvorbe nového profilu zvoľte, aby do neho boli nakopírované nastavenia profilu „Smart scan“. Pri úprave nového profilu zostáva už len upraviť Vami požadované rozdiely.

 

Profily