Prispôsobená kontrola

Prispôsobená kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele kontroly a metódy skenovania počítača. Výhodou je možnosť vlastného nastavenia všetkých podrobností kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov. To je užitočné, najmä ak chcete vykonávať pravidelnú vlastnú kontrolu počítača s vašimi obľúbenými nastaveniami.

Ciele kontroly môžete vybrať buď pomocou výberového menu tzv. rýchlej voľby cieľov alebo prostredníctvom určenia cesty k želanému cieľu kontroly. Na výber je ďalej nastavenie 3 úrovní liečenia kontrolovaných súborov. V prípade, že máte záujem len o kontrolu súborov bez ich následného liečenia, ponúka sa vybrať možnosť „Kontrolovať bez liečenia“.

Skenovanie počítača pomocou prispôsobenej kontroly je vhodné pre pokročilejších užívateľov, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti s používaním antivírusového programu.

 

Prispôsobená kontrola