Nastavenie skenovacieho jadra ThreatSense

ThreatSense je názov technológie, ktorú tvorí súbor komplexných metód detekcie infiltrácie. Táto technológia je proaktívna, a tak poskytuje ochranu aj počas prvých hodín šírenia novej hrozby. K odhaleniu hrozieb využíva kombináciu niekoľkých metód (analýza kódu, emulácia kódu, generické signatúry, vírusové signatúry), čím efektívne spája ich výhody. Detekčné jadro je schopné kontrolovať niekoľko dátových tokov paralelne a tak maximalizovať svoj výkon a účinnosť detekcie. Technológia ThreatSense dokáže účinne bojovať aj s rootkitmi.

Samotné nastavenia ThreatSense umožňujú nastavenie viacerých detailov kontroly:

  • voľba typu súborov a prípon, ktoré si želáte kontrolovať
  • výber kombinácie rôznych metód detekcie
  • výber úrovne liečenia a pod.

Do nastavení sa dostanete pomocou tlačidla Nastaviť…, ktoré sa nachádza v nastaveniach príslušných modulov využívajúcich ThreatSense. Pre rôzne druhy ochrany sa používa rôzna úroveň nastavenia. Threatsense je nastaviteľné zvlášť pre tieto moduly:

  • Rezidentná ochrana súborového systému
  • Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača
  • Ochrana poštových klientov
  • Ochrana prístupu na web
  • Kontrola počítača

Je opodstatnené, že nastavenia ThreatSense sú pre každý modul odlišné. Ich zmena môže mať v určitom stave značný vplyv na celkový výkon systému. Príkladom môže byť spomalenie systému pri povolení kontroly runtime archívov a rozšírenej heuristiky pre rezidentnú ochranu súborov (súbory sú touto kontrolou skontrolované iba ak sú novovytvorené). Preto odporúčame ponechať pôvodné nastavenia ThreatSense pre všetky druhy ochrany, okrem Kontroly počítača.

 

Nastavenie skenovacieho jadra ThreatSense