Liečenie

Určuje správanie skenera pri liečení nájdenej infiltrácie. Existujú 3 úrovne liečenia:

Upozornenie

Pri detekcii infiltrácie v archívnom súbore bude archív pri Štandardnej úrovni liečenia vymazaný iba v prípade, že obsahuje len infiltrácie. Ak obsahuje aj legitímne súbory, nebude zmazaný. V prípade detekcie infiltrácie v archíve pri Prísnom liečení bude archívny súbor zmazaný aj v prípade že obsahuje iné, bezpečné súbory.

Neliečiť
Infikované súbory nebudú liečené automaticky. Zobrazí sa výstražné okno s možnosťou výberu akcie, ktorá sa má s danou infiltráciou vykonať.

Štandardná úroveň
Infikované súbory budú automaticky liečené alebo zmazané. V prípade, že program nevie vybrať správnu akciu, zobrazí sa výstražné okno s možnosťou výberu akcie. Takisto sa zobrazí aj vtedy, ak sa predvolenú akciu nepodarí vykonať.

Prísne liečenie
Program vylieči alebo zmaže všetky infikované súbory (vrátane archívov). Výnimkou sú systémové súbory, ak ich nie je možné vyliečiť, ponúkne sa akcia, ktorá sa má vykonať.

 

 

 

 

 

 

Liečenie