Možnosti detekcie

V možnostiach detekcie má užívateľ na výber metódy, ktoré sa použijú pri overovaní prítomnosti infiltrácie. Zvoliť sa dajú nasledujúce metódy:

Vzorky – Detekcia infiltrácie na základe tzv. vírusových signatúr, umožňuje odhaliť a pomenovať známe infiltrácie.
Heuristika – Overovanie prítomnosti hrozby pomocou analýzy činnosti programu. Výhodou heuristiky je schopnosť odhaliť aj taký škodlivý softvér, ktorý v dobe poslednej aktualizácie antivírusového programu ešte neexistoval alebo nebol známy.
Rozšírená heuristika – Jedinečný algoritmus heuristiky vyvinutý firmou ESET, ktorý je optimalizovaný na odhaľovanie červov a trójskych koní písaných vo vyšších programovacích jazykoch. Rozšírená heuristika emuluje chovanie programov, čím významne vylepšuje schopnosť programu detegovať nové hrozby.
Adware/Spyware/Riskware - Softvér, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi a bez jeho vedomia ich odosiela cez internet, ako aj software, ktorý sťahuje reklamu.
Potenciálne nechcené aplikácie – Programy, ktoré síce nemusia predstavovať bezpečnostné riziko, avšak môžu mať určitý vplyv na činnosť počítačového systému. Takéto aplikácie sa zvyčajne do systému môžu nainštalovať až po súhlase používateľa. Po ich inštalácii nastáva určitá zmena v chovaní systému v porovnaní so stavom pred inštaláciou takejto aplikácie. Zmenami v systéme sú najmä zobrazovanie okien, ktoré by sa inak nezobrazovali, aktivácia a beh užívateľovi skrytých procesov, zvýšená spotreba zdrojov systému, zmeny výsledkov vyhľadávania, komunikácie so servermi poskytovateľa aplikácie.
Potenciálne zneužiteľné aplikácie - Táto kategória zahŕňa komerčný softvér, ktorý môže byť zneužitý, ak je nainštalovaný bez vedomia používateľa, resp. správcu systému. Ide väčšinou o programy na vzdialenú správu počítačov a preto je štandardne táto možnosť vypnutá.

Možnosti detekcie