Objekty kontroly

Umožňuje nastaviť, ktoré komponenty počítača a súborového systému budú testované na prítomnosť infiltrácie.

Pamäť – slúži na skenovanie prítomnosti hrozieb, ktoré môžu byť zavedené v operačnej pamati počítača.
Boot sektory – kontrola prítomnosti boot vírusov v sektoroch disku, kde sa nachádza tzv. zavádzač operačného systému
Súbory – skenovanie všetkých bežných typov súborov (programy, obrázky, audio, video, databázové súbory, atď.)
Poštové súbory – skenovanie špeciálnych súborov, v ktorých sa nachádza stiahnutá elektronická pošta
Archívy – skenovanie súborov nachádzajúcich sa v archívnych súboroch (RAR, ZIP, ARJ, TAR,..)
Samorozbaľovacie archívy – skenovanie súborov nachádzajúcich sa v samorozbaľovacích archívnych súboroch, typicky však majú príponu EXE
Runtime archívy – tzv. komprimované spustiteľné súbory (programy), na rozdiel od klasických archívov sa dekomprimujú po spustení v pamäti počítača (typicky UPX, ASPack, yoda, ai.)

 

Objekty kontroly