Ostatné

Umožňuje nastavenie ďalších nastavení skenovacej technológie ThreatSense.

Zapisovať všetky objekty do protokolu
táto voľba má rozdielny význam v nastaveniach rezidentnej ochrany a v nastaveniach kontroly počítača. Pri kontrole počítača aktivovanie tejto voľby znamená, že do protokolov kontroly počítača budú zapísane všetky skenované súbory, vrátane tých, ktoré neboli označené ako infikované. V prípade rezidentnej ochrany aktivovanie tejto voľby znamená, že ak sa nájde infiltrácia v archívnom súbore, budú do protokolu zaznamenané všetky súbory nachádzajúce sa v archíve, vrátane tých, ktoré neboli označené ako infikované.

V nastaveniach kontroly počítača sú navyše k dispozícií ešte tieto možnosti:

Kontrolovať alternatívne dátové prúdy
Alternatívne dátové prúdy (ADS) používané systémom NTFS sú bežným spôsobom neviditeľné asociácie k súborom a adresárom. Veľa vírusov ich preto využíva na svoje maskovanie pred prípadným odhalením.

Kontroly na pozadí vykonávať s nízkou prioritou
Každá kontrola počítača využíva nezanedbateľný výkon procesora. Ak práve pracujete s programami náročnými na výkon procesora, presunutím kontroly na pozadie jej môžete priradiť nižšiu prioritu a tým pádom viac výkonu pre Vaše aplikácie.

Zachovať časy prístupu k súborom
Pri kontrole súboru nebude zmenený čas prístupu, ale bude ponechaný pôvodný (vhodné pri používaní zálohovacích systémov).

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole
Umožňuje zapnutie / vypnutie rolovania výpisu o kontrole. Ak je rolovanie zapnuté, priamo úmerne s počtom kontrolovaných súborov narastá aj veľkosť protokolu o kontrole.

Zobrazovať informáciu o ukončení kontroly v samostatnom okne
Po ukončení kontroly budú zobrazené zhrňujúce informácie v samostatnom okne.

 

Ostatné