Prípony

Prípona je časť názvu súboru, spravidla oddelená bodkou. Prípona určuje typ a obsah súboru. V tejto časti nastavení ThreatSense zvolíte, ktoré typy súborov budú kontrolované.

Prednastavená je kontrola všetkých súborov bez ohľadu na príponu. Do zoznamu súborov vyňatých z kontroly môžete pridávať ľubovoľné príponu. V prípade, že odznačíte možnosť Kontrolovať všetky súbory sa zoznam prípon zmení na Zoznam kontrolovaných prípon. V ňom sa objavia preddefinované (najbežnejšie) typy súborov. Pomocou tlačidiel Pridať a Odstrániť povolíte alebo zakážete testovanie súborov s požadovanou príponou.

Pre povolenie kontroly súborov bez prípony je nutné označiť voľbu Kontrolovať súbory bez prípony.

Vylúčenie prípony z kontroly má zmysel vtedy, ak kontrola určitého typu súboru spôsobuje nekorektné fungovanie programu, ktorý s týmto typom prípony pracuje (napr. Vylúčenie súborov typu EDB, EML a TMP pri používaní MS Exchange servera).

 

Prípony