Ochrana poštových klientov

Zabezpečuje kontrolu poštovej komunikáciu prijímanej prostredníctvom POP3 protokolu. Pomocou zásuvného programu do klienta Microsoft Outlook je zabezpečená kontrola všetkej komunikácie tohto klienta (POP3, MAPI, IMAP, HTTP).
Pri kontrole prijímaných správ sú použité všetky pokročilé metódy kontroly obsiahnuté v skenovacom jadre ThreatSense. Tým je zabezpečená detekcia nebezpečných programov ešte pred aktualizáciou detekčných databáz. Kontrola POP3 protokolu je nezávislá od typu poštového klienta.

 

Ochrana poštových klientov