Kompatibilita

Pri niektorých poštových klientoch môže nastať problém pri prijímaní správ (napr. pri prijímaní správ s pomalým internetovým pripojením dochádza k uplynutiu času určeného pre stiahnutie – timeoutu). V takýchto prípadoch je možné zmeniť spôsob kontroly správ. Zníženie úrovne bude mať vplyv na potrebu zásahu užívateľa pri prijímaní infikovaných správ.
Pri maximálnej efektívnosti bude z infikovanej správy odstránená (pri zvolení voľby Zmazať, Liečiť, alebo pri nastavenej maximálnej, alebo strednej úrovni liečenia) infiltrácia a do tela a predmetu správy bude pridaná informácia o infiltrácií.
Pri strednej úrovni sa zmení spôsob prijímania správ. Správy budú postupne predávané emailovému klientovi a až pri prijímaní poslednej časti bude správa skontrolovaná na prítomnosť infiltrácie. Pri tomto spôsobe môže byť riziko prieniku infiltrácie. Úroveň liečenia a pridávania informácií do predmetu a tela správy zostáva rovnaká ako pri maximálnej efektívnosti.
Pri maximálnej kompatibilite bude užívateľ iba informovaný varovným oknom o tom že mu bola doručená infikovaná správa. Doručená správa nebude obsahovať v predmete a tele správy informáciu o detekcií infiltrácie a infiltrácia nebude zo správy odstránená. Infiltráciu bude musieť zmazať samotný užívateľ v poštovom klientovi.

 

Kompatibilita