Odstránenie infiltrácie

Pri prijímaní infikovaného súboru je zobrazené varovné okno o detekcií infiltrácie. V okne je zobrazená informácia od koho bol mail doručený a akú obsahuje infiltráciu. V spodnej časti sú zobrazené akcie ktoré sú možné s detegovaným objektom vykonať. Štandardne odporúčame zvoliť akciu Liečiť, alebo Zmazať. V špeciálnom prípade ak chcete aby bol infikovaný súbor doručený môžete zvoliť akciu Ponechať.
V prípade nastavenia maximálnej úrovne liečenia je zobrazené informačné okno bez možnosti výberu akcie, ktorá sa má s infikovaným objektom vykonať.

 

Odstránenie infiltrácie