Ochrana prístupu na web

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov a bohužial sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého kódu. Tento fakt je hlavným dôvodom, prečo treba ochrane prístupu na web venovať zvýšenú pozornosť. Pre používateľov je teda veľmi odporúčané mať aktívnu voľbu Povoliť ochranu prístupu na web nachádzajúcu sa v Rozšírených nastaveniach vo vetve Antivírus a antispyware > Ochrana prístupu na web.

 

Ochrana prístupu na web