Prehliadače

ESET NOD32 Antivírus obsahuje funkciu Prehliadač, ktorá dáva možnosť definovať či je alebo nie je daná aplikácia prehliadačom. V prípade, ak používateľ aplikáciu označí za prehliadač, bude akákoľvek komunikácia tejto aplikácie monitorovaná bez ohľadu na čísla portov, na ktorých daná komunikácia prebieha.
Funkcia prehliadač predstavuje doplnok HTTP kontroly, pretože samotná HTTP kontrola prebieha len na definovaných portoch. Mnohé internetové služby však využívajú dynamicky sa meniace alebo neznáme čísla portov a preto je potrebné mať možnosť ich kontroly bez ohľadu na parametre spojenia.
Zoznam aplikácií, označených ako prehliadače, je dostupná priamo z nastavení HTTP kontroly (viď. vyššie) pod možnosťou Prehliadače. Táto voľba obsahuje navyše položku Aktívny režim, ktorá definuje pre dané aplikácie režim ich kontroly. Aktívny režim je výhodný svojou účinnejšou kontrolou, pretože kontroluje prenášaná dáta ako celok. Pri nepoužití aktívneho režimu je komunikácia aplikácie monitorovaná postupne, po dávkach. Tento fakt znižuje efektivitu kontroly, no na druhej strane poskytuje vyššiu kompatibilitu s aplikáciou. V prípade, ak neprichádza pri kontrole k problémom, odporúčame použiť aktívny režim kontroly.

 

Prehliadače