Čo robiť ak nefunguje rezidentná ochrana

V nasledujúcej kapitole si popíšeme problémové stavy, ktoré môžu nastať s rezidentnou ochranou a ako pri nich postupovať.

Rezidentná ochrana je vypnutá

Prvým dôvodom vypnutia rezidentnej ochrany je vypnutie užívateľom. Opätovné zapnutie je možné v nastaveniach rezidentnej ochrany, kde je možné kliknúť na zodpovedajúce tlačidlo.
Ak sa nespúšťa rezidentná ochrana pri štarte operačného systému, pravdepodobne je vypnutá voľba Automatický štart rezidentnej ochrany. Voľbu je možné zapnúť v Rozšírených nastaveniach vo vetve Rezidentná ochrana súborového systému, nachádza sa v časti Pokročilé nastavenia.

Rezidentná ochrana nedeteguje a nelieči infiltrácie

Uistite sa či nemáte nainštalovaný antivírusový program od inej spoločnosti. Medzi dvomi rezidentnými ochranami môže dochádzať ku konfliktu a z toho dôvodu je potrebné iný antivírusový program odinštalovať.

Nespúšťanie rezidentnej ochrany

Ak sa rezidentná ochrana nespúšťa pri štarte systému ani pri nastavení voľby Automatický štart rezidentnej ochrany zrejme dochádza ku konfliktu s iným programom. V takomto prípade odporúčame kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

 

 

Čo robiť ak nefunguje rezidentná ochrana