Kontrola rezidentnej ochrany

Či je rezidentná ochrana funkčná a deteguje vírusy je možné otestovať pomocou testovacieho súboru eicar.com. Jedná sa o súbor, ktorý je detegovaný antivírusovými programami. Súbor bol vytvorený spoločnosťou EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) na otestovanie funkčnosti antivírusových programov. Súbor eicar.com je dostupný k stiahnutiu na adrese http://www.eicar.org/download/eicar.com

 

 

 

Kontrola rezidentnej ochrany