Nastavenie kontroly

Nod32 ea config amon Nastavenie kontroly

Rezidentná ochrana kontroluje rôzne typy médií a kontrola je vykonávaná pri rôznych udalostiach. Pri kontrole sú používané detekčné metódy technológie ThreatSense (tieto sú popísané v kapitole Nastavenie skenovacieho jadra ThreatSense). Správanie kontroly môže byť iné pri novovytvorených a existujúcich súboroch. Pri novovytvorených súboroch je možné nastaviť hlbšiu úroveň kontroly.

 

Nastavenie kontroly