Kontrola médií

Predvolene je nastavená kontrola všetkých typov médií:

Lokálne disky lokálne pevné disky v počítači
Výmenné disky diskety, USB flash disky, …
Sieťové disky – mapované disky

Odporúčané je ponechať kontrolu všetkých médií. Nastavenia odporúčame zmeniť iba v špecifických prípadoch, napríklad keď pri kontrole určitého média vzniká výrazné spomalenie prenosu dát.

 

Kontrola médií