Kontrola novovytvorených a modifikovaných súborov

Pri novovytvorených súboroch je najväčšia pravdepodobnosť obsahu infiltrácie. Z tohto dôvodu je pre tieto súbory zvýšená úroveň hĺbky kontroly oproti kontrole už existujúcich súborov. Pri kontrole je používaná Rozšírená heuristika, ktorá má veľký účinok pri detekcií nových infiltrácií. Kontrolované sú aj samorozbaľovacie (SFX) archívy a runtime archívy (vnútorne komprimované spustiteľné súbory). Archívy sa štandardne kontrolujú do desiatej úrovne vnorenia a kontrolujú sa všetky, bez ohľadu na ich veľkosť (tomuto zodpovedá voľba Štandardné nastavenie archívov). Deaktivovaním tejto voľby je možné tieto parametre zmeniť.

 

Kontrola novovytvorených a modifikovaných súborov