Kontrola pri udalostiach

Štandardne sú kontrolované súbory pri otváraní, spúšťaní a vytváraní a tieto nastavenia odporúčame aj ponechať. Týmito nastaveniami je zabezpečená kontrola všetkého diania v počítači.
Nastavenia kontroly pri prístupe na disketu a vypnutí počítača zabezpečujú kontrolu boot sektora diskety pri prístupe na toto médium a boot sektorov pevného disku pri vypínaní počítača. Aj keď v súčasnosti boot vírusy sú skôr prežitkom odporúčame nastavenia ponechať aktívne, stále sa môže objaviť médium, ktoré je boot vírusom infikované.

 

Kontrola pri udalostiach