Pokročilé nastavenia

Pre zabezpečenie minimálneho zaťaženia systému rezidentnou ochranou, nie sú kontrolované súbory, ktoré už boli skontrolované a neboli zmenené. Súbory sú opätovne skontrolované po aktualizácií vírusových databáz. Tejto vlastnosti zodpovedá nastavenie Optimalizovaná kontrola. Po vypnutí budú kontrolované všetky súbory pri prístupe k nim.

Rezidentná ochrana sa štandardne spúšťa pri štarte operačného systému a tak je zabezpečená nepretržitá kontrola. V špeciálnych prípadoch (napríklad pri konflikte s inou rezidentnou ochranou) môže byť štart rezidentnej ochrany vypnutý voľbou Automatický štart rezidentnej ochrany.

Pri spustení súboru sa štandardne nepoužíva rozšírená heuristika, túto je však možné v opodstatnených prípadoch aktivovať voľbou Rozšírená heuristika pri vykonaní súboru. Treba mať na pamäti, že môže spôsobiť spomalenie spúšťania programov a chod celého počítača.

 

 

Pokročilé nastavenia