Úrovne liečenia

Rezidentná ochrana pracuje v troch režimoch liečenia:

  • V prvej úrovni je pri každej infiltrácií zobrazené užívateľovi varovné okno s možnosťou výberu akcie. Užívateľ tak musí pri detekcii infiltrácie zvoliť požadovaná akciu. Táto úroveň je skôr určená pre pokročilých užívateľov, ktorý vedia akú akciu majú pri rôznych druhoch infiltrácií zvoliť.
  • Stredná úroveň automaticky zvolí automaticky akciu ktorá sa má s infikovaným súborom vykonať. O detekcií a odstránení infikovaného objektu sa zobrazí informačné hlásenie v pravom dolnom rohu obrazovky. Automatická akcia nie je vykonaná pri archívnych súboroch, ktoré obsahujú okrem infikovaného súboru aj iné súbory a súboroch pri ktorých nevie program vyhodnotiť automatickú akciu.
  • Tretia úroveň je „najagresívnejšia“, odstránené sú všetky infikované objekty. Pri tejto úrovni je riziko straty aj korektných dát. Túto úroveň odporúčame používať len v špeciálnych prípadoch.

 

Úrovne liečenia