Správanie antivírusovej ochrany a interakcia s užívateľom

Pri detekcii infiltrácie jedným z modulov ESET NOD32 Antivírus je o tejto udalosti používateľ informovaný zobrazením upozornenia. ESET NOD32 Antivírus zobrazuje dva typy vírusových upozornení:

1. Virusové upozornenia nevyžadujúce akciu používateľa

Toto upozornenie sa zobrazí ak ESET NOD32 Antivírus vykoná s infiltráciou nejakú akciu. Slúži na informovanie používateľa.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Správanie antivírusovej ochrany a interakcia s užívateľom

Objekt

Informácie o názve súboru ktorý sa detegoval ako infiltrácia

Poznámka

Rozličné antivírusové spoločnosti môžu používať rozličné názvy pre rovnaké infiltrácie. V prípade potreby je možné podľa názvu zistiť podrobnejšie informácie o infiltrácii na našej stránke

Infiltrácia

Názov infiltrácie v názvosloví spoločnosti ESET.

Info

Podrobnejšie informácie o akcii ktorá sa s infiltráciou vykonala.

Zavrieť

Tlačidlo “x” umožňuje zavrieť upozornenie pred uplynutím času zobrazenia

Zobraziť nastavenia

Tlačidlo “v” umožňuje rýchlo deaktivovať zobrazovanie upozornení a nastaviť spôsob zobrazovania upozornení.

 

2. Vírusové upozornenia vyžadujúce akciu používateľa

Podľa nastavenia spôsobu liečenia môže ESET NOD32 Antivírus pri detekcii podozrivého súboru vyžiadať akciu od používateľa.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Správanie antivírusovej ochrany a interakcia s užívateľom

Objekt

Informácie o názve súboru ktorý sa detegoval ako infiltrácia

Infiltrácia

Názov infiltrácie v názvosloví spoločnosti ESET.

Komentár

Informácie k infikovanému súboru.

Uložiť do karantény
Pri označení tohto políčka sa súbor uloží v bezpečnej forme do karantény.

Poznámka

Súbor sa uloží do karantény bez ohľadu na to akú akciu vyberiete.

Poslať na analýzu

Pri označení tohto políčka sa súbor pošle na analýzu do vírusových laboratórií ESET.

Vylúčiť z detekcie

Pri označení tohto políčka bude infiltrácia na danom súbore vylúčená z detekcie a súbor bude zaradený do zoznamu vylúčených súborov. Je dôležité si uvedomiť, že pri tomto type vylúčenia je na súbore vylúčená iba konkrétna infiltrácia, nie je vylúčený celý súbor ako celok. Preto ak by došlo k infikovaniu takto vylúčeného súboru inou infiltráciou, táto bude antivírusovým modulom riadne detegovaná. Tento typ vylúčenia je možné použiť iba pre určité typy infiltrácií.

Liečiť

Akcia sa zobrazí ak je detegovaný infikovaný súbor, ktorý je možné liečiť. Akcia sa tiež zobrazuje pri neliečiteľných infiltráciách v prípade že infiltrácia zanechala záznam v registroch Windows. Pri zvolení akcie bude súbor zmazaný a záznam odstránený.

Zmazať

Táto akcia zmaže detegovaný súbor. Akcia sa nezobrazí v prípade že je možné detegovaný súbor liečiť.

Varovanie

Touto voľbou vystavujete svoj počítač riziku infikovania! Ponechať zvoľte iba ak ste presvedčený, že súbor je neškodný. V takom prípade Vám odporúčame kontaktovať technickú podporu, kde Vám budeme vedieť povedať bližšie informácie o podozrivom súbore.

Ponechať

Výberom  tejto akcie sa infiltrácia ponechá v nezmenenom stave.

 

 

 

 

Zobraziť nastavenia

Stlačením tlačidla “v” sa zobrazia ďalšie voľby.

 

 

 

Varovanie

Pri vypnutom zobrazovaní výstražného okna sa pri súboroch ktoré by za štandardných okolností vyžadovali voľbu akcie nevykonáva žiadna akcia!

Zobrazovať Výstražné okno

Táto voľba umožnuje zapnutie alebo vypnutie zobrazovania výstražného okna.

 

 

 

 

 

Správanie antivírusovej ochrany a interakcia s užívateľom