Aktualizácia – základné nastavenia

Nastavenia v tejto sekcii určujú parametre aktualizácie ako aj správanie programu počas nej, prípadne tesne po nej. Pre správne fungovanie aktualizácie je nevyhnutné mať všetky parametre nastavené správne a v prípade používania firewallu zaistiť, aby mal program http kominikáciu cez internet povolenú.

Nod32 ea config update source Aktualizácia   základné nastavenia

Aktívny profil

Aktuálne používaný profil pre aktualizáciu. Nový profil sa dá vytvoriť po kliknutí na tlačidlo Profily…

Aktualizačný server

Server, odkiaľ si program sťahuje aktualizácie. V prípade, že sa program pripája na servery spoločnosti ESET, odporúča sa ponechať východziu hodnotu „Automatický výber servera“. Ak sa aktualizácia sťahuje z lokálneho servera, je potrebné nastaviť http://*****:2221 pričom namiesto ***** je potrebné dosadiť IP adresu, alebo názov lokálneho servera. Pridať / odobrať aktualizačný server je možné kliknutém na tlačidlo Upraviť…

Prihlasovacie meno, Prihlasovacie heslo

Autorizačné údaje pre aktualizáciu.

Ak ide o autorizáciu voči serverom spoločnosti ESET (v kolónke Aktualizačný server je hodnota „Automatický výber servera“), je potrebné vložiť údaje, ktoré používateľovi poskytol predajca.
Autorizácia voči lokálnemu serveru – Mirroru – závisí od administrátora siete.

Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa otvorí okno s podrobnými nastaveniami aktualizácie.

Po kliknutí na tlačidlo Vyčistiť bude zmazaný obsah adresára s dočasnými aktualizačnými súbormi.

Nezobrazovať upozornenie o úspešnej aktualizácií
Táto voľba zruší zobrazovanie notifikácie v system tray – v pravom dolnom rohu obrazovky. Použitie tejto voľby je užitočné hlavne v prípadoch, keď je na počítači spustená aplikácia na celú obrazovku (tzv. full-screen mód), ako je napríklad počítačová hra a pod.

 

Aktualizácia – základné nastavenia