Aktualizácia - hlavné okno

Nod32 ea update main Aktualizácia

V tejto časti nájdete dôležité informácie o aktuálnosti ESET NOD32 Antivírus. Pre správnu funkčnosť programu je nevyhnutné, aby sa pravidelne aktualizoval, čím sa zabezpečí ochrana proti najnovším infiltráciám.

Aktualizovať vírusovú databázu teraz – vyvolá okamžitú aktualizáciu vírusových vzoriek.

V okne aktualizácie je uvedený aktuálny stav. Je dôležité, aby bolo vždy uvedené “Aktualizácia nie je potrebná – vírusová databáza je aktuálna“. Ak tomu nie je tak, program nie je aktualizovaný a zvyšuje sa riziko infiltrácie. Odporúčame v takom prípade aktualizovať vírusovú databázu čo najskôr.

Nastaviť meno a heslo – nastavenie autorizačných údajov pre aktualizáciu systému. Autorizačné údaje sú zasielané po kúpe produktu na kontaktnú emailovú adresu.

Posledná úspešná aktualizácia - úvadza dátum, kedy sa program naposledy aktualizoval. V ideálnom stave – ak je program aktualizovaný – sa tu nachádza aktuálny dátum.
Verzia vírusovej databázy – nachádza sa tu číslo verzie databázy. Číslovanie určuje výrobca a číslo poslednej verzie je možné nájsť na jeho internetových stránkach.

Registrovať – prostredníctvom tejto voľby je možné vyplniť online formulár, ktorý zabezpečí registráciu novej licencie v databáze ESETu a následné poslanie prihlasovacích údajov zákazníkovi.

Priebeh sťahovania

Po kliknutí na tlačidlo Aktualizovať vírusovú databázu sa spustí proces sťahovania v ktorom sa zobrazí priebeh sťahovania súboru aktualizácie a zostávajúci čas do konca. Kliknutím na tlačidlo Prerušiť sa aktualizácia zastaví.

Nod32 ea page update 02 Aktualizácia

Pri aktualizácií môžu vzniknúť nasledujúce stavy:

Vírusová aktualizácia nie je aktuálna

Hlásenie sa zobrazí, ak niekoľko predošlých pokusov o aktualizáciu nebolo úspešných. Ak vznikne takáto chyba odporúčame skontrolovať nastavenia. Najčastejšou príčinou problému môže byť zle zadané autorizačné údaje alebo nesprávne nastavenie pripojenia.

Nod32 ea page update 05 Aktualizácia

S predošlým hlásením súvisia aj nasledujúce dve hlásenia o neúspešnej aktualizácii:

Nod32 ea page update 04 Aktualizácia

V nastaveniach aktualizácie sú nesprávne zadané autorizačné údaje pre prístup k aktualizačným serverom. Odporúčame skontrolovať autorizačné údaje.

Nod32 ea page update 03 Aktualizácia

Pri pokuse o stiahnutie súboru aktualizácie došlo k chybe. Chyba môže súvisieť s nesprávnym nastavením pripojenia do Internetu. Rovnako odporúčame skontrolovať či je počítač pripojený do Internetu, alebo či váš poskytovateľ internetu nemá výpadok.

 

Aktualizácia