HTTP Proxy – nastavenie aktualizácie

Nod32 ea config update connection HTTP Proxy   nastavenie aktualizácie

Údaje v tejto sekcii by mali byť vyplnené v prípade, ak sa užívateľ pripája na Internet prostredníctvom proxy servera.
Ak dôjde po čase k zmene v nastaveniach proxy servera (napríklad v dôsledku zmeny sprostredkovateľa Internetového pripojenia – ISP), je potrebné dosadiť v tejto sekcií aktuálne hodnoty. Inak by sa mohlo stať, že sa program nebude schopný pripojiť na aktualizačné servery.

Použiť globálne nastavenie proxy servera

Použije sa nastavenie proxy servera zadané v globálnych nastaveniach

Nepoužívať proxy server

Pri spojení nebude používaný žiaden proxy server.

Spojenie pomocou proxy servera

Voľba by mala byť aktívna v prípade, že sa užívateľ pripája do Internetu pomocou proxy servera.

Proxy server, Port
Adresa a port používaného proxy servera.

Prihlasovacie meno, Prihlasovacie heslo
Autorizačné údaje pre proxy server. Vyplňujú sa v prípade, ak ich proxy server vyžaduje.

HTTP Proxy – nastavenie aktualizácie