Mirror

Nod32 ea config update mirror Mirror

Vytváranie kópie aktualizačných súborov je výhodné použiť hlavne pri väčších sieťach, kde by množstvo dát pri aktualizovaní každej jednej stanice z Internetu spôsobovalo veľký prenos a vyťaženie kapacít liniek. Preto je odporúčané aktualizovať len jeden objekt v sieti priamo z aktualizačných serverov na Internete a následne aktualizáciu sprístupniť pomocou mirroru ostatným objektom v lokálnej sieti.

Dialóg obsahuje nasledovné možnosti:

Vytvárať kópie aktualizácií – označením tejto možnosti povolíme tvorbu kópie aktualizačných súborov.

Sprístupniť kópie aktualizácie cez HTTP server - aktualizácia bude poskytovaná aj cez HTTP protokol. Podrobnejšie tento server môžeme konfigurovať po stlačení tlačidla Rozšírené nastavenia.

Adresár, do ktorého sa budú ukladať kópie aktualizácie - špecifikujeme adresár, do ktorého budú vytvárané kópie aktualizačných súborov.

Prihlasovacie meno a heslo - zadáva sa ak je vytváraná kópia aktualizácie na inú stanicu, alebo server. Zadávajú sa autorizačné údaje pre prístup do zdieľaného mirror adresára (užívateľ musí mať práva zápisu).

Tabuľka Dostupné verzie zobrazuje jazykové verzie, ktoré je aktuálne možné poskytovať cez nakonfigurovaný mirror server.

 

Mirror