Rozšírené nastavenia – mirror

Nod32 ea config update mirror advance Rozšírené nastavenia   mirror

Dialóg Rozšírené nastavenia obsahuje nastavenia poskytovania aktualizačných súborov prostredníctvom HTTP prístupu a pripojenia do LAN. Pri konfigurácii máme nasledovné možnosti:

HTTP Server:
Sprístupňuje kópiu aktualizácie užívateľom cez HTTP protokol. Pre správnu funkčnosť musí byť adresár s mirrorom umiestnený na rovnakom servery ako je aj vytváraný. Klientom treba do nastavení aktualizácie pridať server v tvare http://meno_servera:2221 (pri použití portu 2221). Pre autorizáciu voči mirroru je používané užívateľské meno a heslo účtu vytvoreného na Windows serveri z ktorého chceme vykonávať aktualizáciu.

Port servera – číslo portu, na ktorom bude mirror server poskytovať aktualizačné služby pre stanice.
Autorizácia - Pre prístup bez autorizácie je potrebné ponechať NONE. Základnú autorizáciu s posielaním mena a hesla s kódovaním base64 umožňuje voľba BASIC. Možnosť NTLM poskytuje autorizáciu pomocou bezpečnostného protokolu NTLM. Autorizačné mená a heslá zodpovedajú existujúcim užívateľom na stanici s mirrorom.

Pre pripojenie do LAN vystupovať ako
Pre prihlasovanie sa k zdrojom v sieti môže používateľ vystupovať v rôznych úlohách. Systémový účet je štandardne nastavený. V prípade, ak je toto nastavenie potrebné zmeniť, môže používateľ vystupovať ako aktuálne prihlásený, prípadne špecifikovať iný používateľský účet.
Štandardné nastavenie odporúčame meniť len v špeciálnych prípadoch. Štandardným spôsobom autorizácie sa zabráni vzniku problému so zmenou identity aktuálne prihláseného užívateľa.

Po skončení aktualizácie zrušiť pripojenie na server – touto možnosťou zabezpečíme, aby sa každé aktualizačné spojenie po skončení aktualizácie implicitne ukončilo a nezostávalo otvorené. Pri nepoužití voľby spojenie ukončí operačný systém.

 

Rozšírené nastavenia – mirror