Mód aktualizácie

Program umožňuje nastavenie správania sa v prípade, že je k dispozícii nová verzia programových komponentov.

Nod32 ea config update mode Mód aktualizácie

Aktualizácia programových komponentov

Aktualizácia programových komponentov prináša do programu nové funkcie, alebo upravuje už existujúce v predchádzajúcich verziách. Môže prebiehať automaticky bez zásahu a potvrdenia užívateľa, alebo s potvrdením. Inštalácia nových programových komponentov zvyčajne vyžaduje reštart počítača.

Neaktualizovať programové komponenty

Aktualizácia programových kompontentov sa nebude vykonávať. Toto nastavenie je odporúčané pri inštalácii na servery, kde možnosť reštartovania prichádza do úvahy iba v čase servisnej údržby.

Aktualizovať programové komponenty vždy

Program si automaticky nainštaluje novšiu verziu programových komponentov. Je potrebné rátať s možnosťou, že aktualizácia bude vyžadovať reštart.

Pred aktualizáciou programových komponentov sa opýtať používateľa

V prípade, že je dostupná nová aktualizácia programových komponentov, program zobrazí dialógové okno s ponukou na ich aktualizáciu.

Reštart počítača po aktualizácii programových komponentov

Pre správnu funkciu programu je po aktualizácii programových komponentov vyžadovaný reštart počítača.

Nikdy nereštartovať počítač

Počítač sa po inštalácii aktualizácie programových komponentov nereštartuje. Toto nastavenie sa neodporúča, nakoľko program nemusí do najbližšieho reštartu počítača pracovať správne.

V prípade potreby ponúknuť reštart počítača

Po ukončení aktualizácie sa zobrazí dialógové okno s ponukou na reštart počítača.

V prípade potreby reštartovať počítač bez upozornenia

Po inštalácii programovej aktualizácie sa počítač automaticky reštartuje (ak je reštart požadovaný).

 

Upozorniť pred sťahovaním aktualizácií

Užívateľ je upozornený o dostupnosti novej aktualizácie pred stiahnutím každej aktualizácie.

Upozorniť ak je aktualizačný súbor väčší ako

V prípade že bude sťahovaný aktualizačný súbor väčší ako definovaná veľkosť, bude zobrazené upozornenie.

 

Zapnúť testovací režim
Ak je táto voľba aktívna, budú sa pri aktualizácií sťahovať beta-moduly. Užívateľ tak má možnosť v predstihu otestovať nové vlastnosti produktu. Zoznam aktuálnych modulov nájdete v časti Pomoc > O programe.

 

Mód aktualizácie