Nastavenie prihlasovacích údajov

Poznámka

Údaje musia byť zadané presne, rozlišujte medzi veľkými a malými písmenami. Ak je vyžadované opätovné zadanie autorizačných údajov uistite sa či nemáte pri zadávaní zapnutý “Caps Lock”. Rovnako je potrebné dbať na preklepy, napr. malé L “l” namiesto čísla jeden “1″, prípadne na zámenu písmen “y” a “z”.

Nod32 ea settings update username Nastavenie prihlasovacích údajov

Dialóg zadania autorizačných údajov potrebných pre pravidelnú aktualizáciu programu. Autorizačné údaje sú zaslané spoločnosťou ESET po zakúpení produktu na kontaktná emailovú adresu.

 

Nastavenie prihlasovacích údajov