Nastavenie prístupu do LAN

Nod32 ea config update lan Nastavenie prístupu do LAN

Pri aktualizácii z lokálneho servera, na ktorom beží NT systém, je vyžadovaná autentifikácia pre vytvorenie spojenia. V prípade, že lokálny systémový účet nemá definované práva pre prístup do adresára s mirrorom (lokálnou kópiou aktualizačných súborov), je potrebné špecifikovať iný účet, pod ktorým bude program pristupovať k serveru.

Systémový účet

Program sa bude autentifikovať pod systémovým účtom. Za normálnych okolností by mala autentifikácia prebehnúť. Ak sa to nepodarí, odporúčame nastaviť účet špecifického používateľa.

Aktuálne prihlásený používateľ

Program sa bude autentifikovať pod účtom aktuálne prihláseného používateľa. Nevýhodou v tomto prípade je nemožnosť pripojenia na server a následnej aktualizácie, ak nie je na počítači prihlásený žiadny používateľ.

Špecifikovaný používateľ

Program sa bude autentifikovať pod účtom špecifikovaného používateľa. Túto možnosť odporúčame v prípade, že zlyhá spojenie pod lokálnym systémovým účtom. Treba ale dbať na to, aby špecifikovaný účet mal práva  pre prístup do adresára s mirrorom na serveri. V opačnom prípade sa spojenie nepodarí vytvoriť a nestiahne sa aktualizácia.

Po skončení aktualizácie zrušiť pripojenie na server

V prípade, ak po vytvorení pripojenia a stiahnutí aktualizácie ostávajú pripojenia aktívne, odporúčame túto možnosť zapnúť.

Nastavenie prístupu do LAN