Filtrovanie protokolov

Poznámka

Na systémoch Windows Vista so Service Pack 1 a Windows server 2008 je použitý odlišný spôsob kontroly komuníkácie (je využitá nová architektúra Windows Filtering Platform) ako na starších systémoch. Z tohoto dôvodu nie sú niektoré nastavenia v nastaveniach Filtrovanie protokolov na týchto systémoch dostupné.

Nastavenie antivírusového monitoringu aplikačných protokolov POP3 (používaný na príjem e-mailovej komunikácie poštovým klientom) a HTTP (používaný pri prezeraní internetových stránok). Kontrola je vykonávaná prostredníctvom skenovacieho jadra ThreatSense, v ktorom sú sústredené všetky pokročilé metódy detekcie škodlivého softvéru. Kontrola pracuje nezávisle od používaného internetového prehliadača, alebo poštového klienta.

Nod32 ea config epfw scan main page Filtrovanie protokolov

Zapnúť kontrolu aplikačných protokolov

HTTP a POP3 komunikácia bude kontrolovaná antivírusovým skenerom

 

Presmerovaním komunikácie na filtrovanie bude zabezpečená kontrola voči škodlivému kódu. ESET NOD32 Antivírus umožňuje zaradiť do filtrovania komunikáciu aplikácií na základe nasledovných podmienok:

  • Len na základe portov pre HTTP a POP3 – pri zvolení tejto možnosti je kontrolovaná len komunikácia, ktorá prebieha na portoch všeobecne známych pre tieto služby.
  • Len pre aplikácie označené ako internetové prehliadače alebo poštové klienty – filtrovaná bude komunikácia tých aplikácií, ktoré boli označené ako prehliadače alebo poštové klienty
  • Na základe portov a aplikácií označených ako internetové prehliadače alebo poštové klienty – zahŕňa obe predchádzajúce možnosti

 

Filtrovanie protokolov