SSL

 

Nod32 ea config epfw ssl SSL

 

 

Nastavenie kontroly protokolov zapúzdrených v protokole SSL

Použiť kontrolu protokolu SSL vždy – pri tomto nastavení sa bude vykonávať kontrola každej komunikácie cez protokol SSL okrem komunikácie využívajúcej certifikáty vylúčené z kontroly. Pri komunikácií využívajúcej zatiaľ neznámy certifikát, ktorý je dôveryhodne podpísaný, nebude používateľ upozornený na použitie daného certifikátu a komunikácia sa bude automaticky filtrovať. Ak užívateľ pristupuje na server používajúci nedôveryhodne podpísaný certifikát, pričom bol tento užívateľom označený ako doveryhodný (zaradený do zoznamu doveryhodných certifikátov), prístup bude povolený a komunikácia bude filtrovaná.

Pýtať sa na nenavštívené stránky (možnosť definovať výnimky) - v prípade neznámeho certifikátu bude zobrazené okno s možnosťou výberu akcie. Tento režim umožňuje vytvoriť zoznam certifikátov pre ktoré sa nebude vykonávať kontrola v protokole SSL.

Nepoužívať kontrolu protokolu SSL - nebude sa používať filtrovanie komunikácie cez protokol SSL.

 

Používať vytvorené výnimky z filtrovania na základe certifikátov – pri kontrole SSL budú použité výnimky definované vo vylúčených a dôveryhodných certifikátoch. Nastavenie je dostupné pri použití voľby Použiť kontrolu protokolu SSL vždy.

Blokovať kryptovanú komunikáciu používajúcu zastaraný protokol SSL v2 – komunikácia cez staršiu verziu SSL protokolu bude automaticky pri jej nadviazaní blokovaná.

 

SSL