Certifikáty

 

Nod32 ea config epfw ssl cert set Certifikáty

Koreňový certifikát

Pridať koreňový certifikát do známych prehliadačov – pre správne fungovanie SSL komunikácie v danom prehliadači/emailovom klientovi je nevyhnutné aby do jeho zoznamu známych koreňových certifikátov (vydavateľov) bol pridaný aj koreňový certifikát spoločnosti ESET. Voľba zabezpečuje jeho automatické pridanie do známych prehliadačov (napr. Opera, Firefox). Prehliadače používajúce systémové úložisko majú certifikát pridaný automaticky (napr. Internet Explorer). Pre nepodporované prehliadače môže byť certifikát vyexportovaný cez tlačidlo Zobraziť certifikát (Details > Copy to File…) a následne manuálne importovaný do prehliadača.

 

Ak sa nedá overiť platnosť certifikátu pomocou systémového úložiska

Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu - bude zobrazené okno s možnosťou výberu akcie

Zakázať komunikáciu využívajúcu daný certifikát - komunikácia s webstránkou využívajúcou takýto certifikát bude zablokovaná

 

Ak je certifikát neplatný alebo poškodený

Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu - bude zobrazené okno s možnosťou výberu akcie

Zakázať komunikáciu využívajúcu daný certifikát - komunikácia s webstránkou využívajúcou takýto certifikát bude zablokovaná

 

Certifikáty