Dôveryhodné certifikáty

Nod32 ea config epfw ssl trusted Dôveryhodné certifikáty

V nastavení Dôveryhodné certifikáty sa nachádzajú certifikáty, ktoré sú považované za nedôveryhodné, ale užívateľ ich preklasifikoval na dôveryhodné. Všetka kryptovaná komunikácia využívajúca certifikát bude kontrolovaná.

Možnosťou Odobrať vymažete certifikát zo zoznamu.

Poklepaním na Zobraziť sa zobrazia podrobnosti o vybranom certifikáte.

 

Dôveryhodné certifikáty