Kryptovaná SSL komunikácia

Nod32 ea dialog epfw new certificate Kryptovaná SSL komunikácia

 

Ak je počítač nastavený na kontrolu protokolu SSL, môže sa pri pokuse o kryptovanú komunikáciu zobraziť výstražné okno s možnosťami výberu akcie, ktorá má byť s daným certifikátom vykonaná. V okne sa nachádza meno aplikácie ktorá vyvolala komunikáciu a meno certifikátu ktorý je pri komunikácií použitý. Certifikát je považovaný za nedôveryhodný ak sa certifikát, alebo jeho vydavateľ nenachádza v systémovom úložisku certifikátov. Certifikát môže byť označený:

Áno – certifikát bude jednorázovo označený za dôveryhodný – pri ďalšej kontrole tohto certifikátu bude znovu zobrazené výstražné okno.

Áno vždy - certifikát bude označený za dôveryhodný a bude pridaný do zoznamu dôveryhodných certifikátov – pre tento certifikát sa už okno nebude zobrazovať

Nie - certifikát bude jednorázovo označený za nedôveryhodný – pri ďalšej kontrole tohto certifikátu bude znovu zobrazené výstražné okno.

Vylúčiť - certifikát bude pridaný do zoznamu vylúčených certifikátov – nebude sa vykonávať kontrola prenášaných dát cez tento kryptovaný kanál.

 

Kryptovaná SSL komunikácia