Vylúčené certifikáty

Nod32 ea config epfw ssl exclude Vylúčené certifikáty

V nastavení Vylúčené certifikáty sa nachádzajú certifikáty, ktoré sú považované za bezpečné. Všetka kryptovaná komunikácia využívajúca certifikát nebude kontrolovaná. Do tohto zoznamu môžu byť zaradené certifikáty stránok ktoré považujeme za bezpečné a nie je potrebné kontrolovať ich prezeraný obsah.

Možnosťou Odobrať vymažete certifikát zo zoznamu.
Poklepaním na Zobraziť sa zobrazia podrobnosti o vybranom certifikáte.

 

Vylúčené certifikáty