Kontrola počítača

Dôležitou súčasťou každého antivírusového programu je tzv. skener na požiadanie (on-demand scanner), ktorý umožňuje manuálnu kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači. Kontrolu disku odporúčame vykonávať v určitých časových intervaloch, aby sa detegovali prípadné vírusy, ktoré v čase zápisu na disk neboli zachytené rezidentnou ochranou súborov. Takáto situácia môže nastať, ak bola rezidentná ochrana v tom čase vypnutá, alebo vírusová databáza bola zastaraná, prípadne v čase zápisu na disk program tento konkrétny vírus nedetegoval.

Nod32 ea scanner main Kontrola počítača

Kontrola počítača sa dá spustiť v dvoch režimoch – Smart kontrola a Prispôsobená kontrola.

Kontrola počítača