Ciele kontroly

Nod32 ea scan target Ciele kontroly

Ciele kontroly predstavujú pamäť, disky, sektory, adresáre a súbory, ktoré sa budú kontrolovať na prítomnosť vírusov.

Profil kontroly
Profil konfigurácie, s ktorým bude vykonaná kontrola zvolených cieľov.

Ciele kontroly
Zadanie prednastaveného výberu cieľov, z týchto možností:

Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile
Výmenné disky – vykoná výber výmenných diskov
Lokálne disky – vykoná výber lokálnych diskov
Sieťové disky – vykoná výber namapovaných sieťových diskov
Bez výberu – zruší každý nastavený výber

Označením zaškrtávacieho políčka v adresárovej stromovej štruktúre je možné zvoliť ciele ktoré majú byť skontrolované.

Editovací riadok pod adresárovou stromovou štruktúrou slúži na rýchly presun k zvolenému cieľu v adresárovej stromovej struktúre, alebo k priamemu zadaniu požadovaného cieľa. Priame zadanie požadovaného cieľa je možné len v prípade, že nie je v adresárovej stromovej štruktúre vykonaný žiadny výber (prednastavený výber je zvolený „Bez výberu“).

Kontrolovať bez liečenia
Infikované objekty pri detekcií nebudú automaticky liečené. Kontrolou bez liečenia môže byť získaný prehľad o aktuálnom stave systému a potrebách liečenia. Informácie o kontrole sa zobrazia po skončení kontroly a budú zapísané do protokolu.

Nastaviť
Zobrazenie podrobný popis nastavení kontroly počítača. Nastavenia sú popísané v časti Nastavenia kontroly počítača.

Uložiť
Uloženie aktuálnych nastavení cieľov kontroly, vrátane aktuálneho výberu v adresárovej stromovej štruktúre.

 

Ciele kontroly