Detekcia infiltrácie

Nod32 ea scan clean Detekcia infiltrácie

Ak pri kontrole počítača neboli niektoré infikované súbory vyliečené (prípadne úroveň liečenia bola nastavená na hodnotu Neliečiť), zobrazí sa okno s možnosťou výberu akcie pre tieto súbory. Akcia sa nastavuje pre každý infikovaný súbor zvlášť a vykoná sa naraz pre všetky súbory po stlačení tlačítka Vykonať.

 

Detekcia infiltrácie