Kontrola počítača – nastavenia

Nod32 ea config scan Kontrola počítača   nastavenia

V tejto časti môžete špecifikovať parametre manuálnej kontroly počítača.

Aktívny profil

Určuje názov profilu, ktorého nastavenia sa použijú pri kontrole počítača. Nový profil sa dá vytvoriť po kliknutí tlačidla Profily…

Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense

Detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa otvorí okno s podrobnými nastaveniami vírusového skenera.

Nastavenie cieľov kontroly počítača
Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa zobrazí dialóg s možnosťou zvolenia adresárov a súborov, ktoré majú byť kontrolované.

 

Kontrola počítača – nastavenia