Kontrola počítača – okno

 

Nod32 ea scan window Kontrola počítača   okno

Okno s priebehom kontroly. Zobrazenie stavu kontroly a tiež súborov ktoré obsahovali škodlivý software, alebo nemohli byť skontrolované.

Upozornenie

Súbory nemôžu byť skontrolované ak sú používané inou aplikáciou, alebo operačným systémom.

Priebeh kontroly:
Percentuálne zobrazenie pomeru skontrolovaných a zostávajúcich objektov vyjadruje posuvný grafický prvok spolu s číselným údajom. Predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva skontrolovaných objektov.

Cieľ:
Oznamuje, ktorý objekt alebo skupina objektov je práve kontrolovaná.

Počet infiltrácií:
Číselné vyjadrenie počtu doteraz zistených infiltrácií.

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole
V prípade označenia tejto možnosti je zobrazovaná posledná nájdená infiltrácia v najnižšom možnom riadku okna. Ak už v okne nie je miesto, zoznam sa posunie nadol a staršie záznamy v hornej časti sa stratia.

Pozastaviť pozastavenie kontroly, kontrola sa opätovne spustí po kliknutí na tlačidlo Pokračovať
Prerušiť ukončenie kontroly
Na pozadie kontrola sa presunie na pozadie, informácie o kontrole sa budú nachádzať v ESET NOD32 Antivírus v časti Kontrola počítača

 

Kontrola počítača – okno